Opis pomysłu

Opisz problem jaki chcesz rozwiązać

Grywalizacja może być odpowiedzią na problem niskiego zaangażowania użytkowników w rozbudowę obywatelskiego katalogu zabytków tworzonego społecznościowo w ramach projektu Otwarte Zabytki, który realizuje Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Projekt Otwarte Zabytki to inicjatywa, której celem jest stworzenie otwartej bazy informacji o zabytkach całej Polski, z której zasobów każdy może swobodnie skorzystać. „Otwarte” znaczy legalnie dostępne dla wszystkich: wszystkie efekty projektu publikowane są w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co umożliwia ich swobodne wykorzystywanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie. Serwis Otwarte Zabytki powstał w oparciu o Rejestr Zabytków pochodzący od Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzięki udostępnieniu znajdujących się w nim danych w przyjaznym formacie, możliwe było zaproszenie szerokiego grona odbiorców do udziału w Cyfrowym Czynie Społecznym (2012), którego celem było czyszczenie i uzupełnianie danych pochodzących z Rejestru. W 3-tygodniowej akcji wzięło udział 7 tysięcy osób, a informacje o zabytkach edytowano ponad 10 tysięcy razy. Projekt został doceniony przez internautów i zdobył pierwszą nagrodę w konkursie “Odkryj e-wolontariat” w 2014 roku.

Jednak ze względu na skalę zadania (w Rejestrze znajduje się ponad 75.000 obiektów), stworzenie kompletnej bazy nie będzie możliwe bez zaangażowania nowych grup odbiorców oraz zbudowania społeczności użytkowników i współtwórców serwisu, która będzie stale zaangażowana w jego rozbudowę. Aktualnie poszukujemy sposobu na zaangażowanie nowych grup odbiorców w rozwijanie i rozbudowywanie bazy informacji o polskich zabytkach przy pomocy dostarczanych przez nas narzędzi.

Kogo dotyczy ten problem? Kto jest grupą docelową projektu?

Grupę docelową definiujemy bardzo szeroko: należą do niej wszystkie osoby, które z różnych powodów interesują się dziedzictwem lub w swojej codziennej pracy korzystają z informacji o dziedzictwie, a także je tworzą. Dlatego też projekt adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli, animatorów kultury, miłośników zabytków, lokalnych aktywistów, pasjonatów historii, przewodników, pracowników instytucji kultury. Jesteśmy jednak otwarci na zaangażowanie także wszystkich innych osób, które mogą posiadać wiedzę o zabytkach lub być zainteresowani jej pozyskaniem, w tym: turystów, studentów, uczniów. Ponadto, adresatami naszych działań są wszystkie osoby, które poszukują informacji o zabytkach korzystając z Internetu, ponieważ ich wszystkich dotyczy problem braku dostępu do danych na temat polskich zabytków, które można swobodnie wykorzystywać, modyfikować i udostępniać. Nie chcemy ograniczać się do osób zawodowo związanych z edukacją, historią, kulturą lub architekturą i sztuką, ponieważ informacje o zabytkach mogą być istotne także dla każdego, kto przechodząc obok jakiegoś zabytku, chciałyby się o nim czegoś dowiedzieć. Wszystkie te osoby mogą stać się użytkownikami i/lub współtwórcami serwisu Otwarte Zabytki - ich zaangażowanie może pomóc zarówno w korygowaniu informacji z Rejestru Zabytków, jak i uzupełnianiu ich o wiedzę, materiały i zasoby posiadane przez użytkowników, a tego rodzaju zaangażowanie jest niezbędne do stworzenia kompletnej i bogatej w zasoby bazy.

Wypisz przyczyny wewnętrzne problemu

- poczucie użytkowników nieposiadania właściwych (wystarczających) kompetencji i przekonanie, że bez odpowiedniego przygotowania trudno jest coś wnieść do rozbudowywania zasobów tego rodzaju wiedzy - poczucie przytłoczenia rozmiarem zadania - w bazie znajduje się 75 tysięcy obiektów, z czego uzupełnionych jest 9406 - poczucie użytkowników, że jednostkowe zaangażowanie pozostaje niedostrzegalne wobec tak dużych rozmiarów bazy - poczucie dezorientacji wobec braku wyraźnej ścieżki, która wytyczałyby użytkownikom konkretne poziomy zaangażownia i dawała poczucie satysfakcji z pokonywania kolejnych etapów

Wypisz przyczyny zewnętrzne problemu

brak wystarczającej informacji o serwisie Otwarte Zabytki w mediach, brak szerokiej akcji promocyjnej powszechne postrzeganie dziedzictwa jako domeny, która przynależna jest ekspertom (historykom sztuki, architektom, konserwatorom zabytków etc.) i wymaga eksperckiej wiedzy, podczas gdy, w istocie wiedza o zabytkach jest rozproszona, a często także dostępna tylko lokalnie lub zdeponowana w pamięci tych, którzy są z nimi związani bardzo duża liczba zabytków w Rejestrze (ponad 76 tysięcy obiektów) brak ścieżek i etapów, które sprawiałyby, że serwis byłby bardziej przystępny dla osób chcących zaangażować się w rozbudowę bazy

Opisz cele projektu

Celem projektu jest zaangażowanie użytkowników w proces uzupełnienia i rozbudowy bazy Otwartych Zabytków, by wspólnie stworzyć atrakcyjne i bogate w zasoby źródło wiedzy na temat polskich zabytków. Chcielibyśmy, aby perspektywie 2 lat nasi odbiorcy mieli do dyspozycji bazę kompletną w 70% (obecnie jest to 12%). Dzięki grywalizacji, chcielibyśmy: dotrzeć do nowych grup odbiorców zbudować trwałe zaangażowanie dotychczasowych i nowych użytkowników w uzupełnianie i rozbudowywanie bazy dać użytkownikom poczucie, że każde jednostkowe zaangażowanie jest znaczące w procesie tworzenia bazy podzielić duże zadanie, jakim jest stworzenie kompletnej bazy, na etapy i poziomy, które wytyczą ścieżki dla użytkowników wypracować narzędzia, które pozwolą użytkownikom czerpać satysfakcję z poświęconego czasu i wkładu pracy

Wypisz zachowania, których oczekujesz od graczy, żebyś osiągnął cele grywalizacji.

Najważniejszym zachowaniem, które w wyniku grywalizacji chcemy osiągnąć, to utrzymanie stałego poziomu zaangażowania użytkowników w serwisie. Oznacza to, że osoby biorące udział w grywalizacji w wyniku zastosowanych w niej elementów gry (które w swojej definicji zwiększają motywację do udziału) systematycznie uzupełniają kolejne elementy bazy Otwartych Zabytków. Naszym wskaźnikiem jest jedna godzina tygodniowo poświęcona przez każdego użytkownika na udział w grywalizacji Otwarte Zabytki.

Zachowaniem powiązanym ze stałym zaangażowaniem jest dzielenie się wiedzą, którą użytkownicy już posiadają. Zależy nam na tym, by Otwarte Zabytki były miejscem, w którym użytkownicy chcą chwalić się informacjami, które zdobyli wcześniej. By poprzez zabytki w serwisie opowiadali o swojej okolicy lub innych miejscach, które znają lub którymi się interesują (np. zamkami lub dworami szlacheckimi). Ta wiedza jest bezcenna i często niedostępna w innych źródłach (choćby ta z sekcji “ciekawostki, legendy, anegdotki”).

Ze względu na różnorodność informacji do uzupełnienia nie możemy polegać jedynie na zastanej wiedzy użytkowników. By baza stała się miejscem wyczerpującej wiedzy o zabytkach i posiadała np. listę innych źródeł, do których można się w kontekście danego miejsca odnieść, zadaniem użytkowników jest również zdobywanie nowych dla siebie wiadomości. Te informacje użytkownik pozyskuje po to, aby móc nimi uzupełnić profile Otwartych Zabytków, co z kolei przełoży się na punkty i odznaki, które otrzyma, podejmowane wyzwania, a pośrednio na to, że baza stanie się pełniejsza.

Chcemy także, by użytkownicy angażowali kolejne osoby do uzupełniania profili zabytków. Sądzimy, że można to stymulować dzięki nagrodom za zapraszanie i aktywność nowych użytkowników w serwisie.

Ostatnim z akcentowanych przez nas zachowaniem, którego oczekujemy od graczy, to wykorzystywanie wiedzy zawartej w serwisie przez animatorów i edukatorów do animacji na poziomie lokalnym i/lub szkolnym. W myśl założenia, że Otwarte Zabytki mają stać się bazą, z której można coś “wyjąć”, a nie jedynie “wkładać” to zachowanie, które może zostać osiągnięte dopiero po większym uzupełnieniu serwisu. Stanowi ono jednak dla nas niezmiernie istotny lub nawet w perspektywie całego projektu najważniejszy cel wywołany przez grywalizację. Otwarte Zabytki jako wyczerpujące źródło wiedzy staje się inspiracją do odkrywania bliższej lub dalszej okolicy i użycia go w celach edukacyjnych. W ten sposób mogłoby wyglądać planowanie szkolnej wycieczki, tworzenie lokalnej gazety, pisanie scenariusza przedstawienia lokalnego teatru amatorskiego czy zajęcia kółka fotograficznego.

Imię, nazwisko i wiek osoby

Magda Kwiatkowska, 40 lat

Cytat

“Dbajmy o zabytki, bo nowych nam nie zbudują.”

Kim jest?

Pracuje w urzędzie gminy. Ma dwójkę dzieci i męża - weterynarza. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, często organizuje rodzinne wypady rowerowe po okolicy. Denerwuje ją, że na dostępnych w internecie mapach, nie zawsze są zaznaczone wszystkie ciekawe zabytki. Interesuje się historią, także lokalną. Lubi wyszukiwać w internecie anegdoty i legendy o miejscach, które zna. Chętnie robi zdjęcia, chciałaby pójść na kurs fotografii. Ma zamiłowanie do dzielenia się wiedzą, kiedyś nawet chciała zostać nauczycielką.

Co ją motywuje?

przywiązana do miejsca, w którym żyje; chce dzielić się wiedzą, którą posiada

W jakich okolicznościach będzie grać?

po pracy, w wolnym czasie

Opisz, dlaczego ta grywalizacja będzie fajna dla członków grupy docelowej

O ile bycie docenianym wydaje się być czynnikiem, z którego wszyscy czerpią przyjemność, nasz pomysł na grywalizację Otwartych Zabytków stara się trafić do wszystkich czterech typów graczy zdefiniowanych przez Richarda Bartle’a (Richard Bartle (1996), "Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who suit MUDs," http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm), którzy mogą czerpać frajdę i satysfakcję z różnych rodzajów działań:
dla SPOŁECZNIKÓW, lubiących współdziałanie - przewidujemy możliwość działania w grupie oraz interakcji z innymi użytkownikami oraz możliwość dzielenia się uzupełnionymi i stworzonymi przez siebie treściami poprzez serwisy społecznościowe, możliwość publikowania
dla ZDOBYWCÓW, lubiących współzawodnictwo i rywalizację - publikować będziemy rankingi zawodników wraz z ich osiągnięciami i wynikami, a system stawiał będzie aktywnym użytkownikom dodatkowe zadania, z którymi muszą się zmierzyć
dla ODKRYWCÓW, lubiących znajdować nowe możliwości i informacje - przewidujemy możliwość dodawania różnych typów informacji, za których wyszukanie i dodanie przyznajemy specjalne odznaki, a także - opcja istniejąca w serwisie - dodawanie do bazy takich zabytków, które nie figurują w Rejestrze
dla ZABÓJCÓW, lubiących eliminować przeciwników - mamy te same propozycje, co dla zdobywców i chociaż wiemy, że najbardziej zależy im na eliminowaniu innych graczy, w naszej grze będą musieli zadowolić się rankingami, punktacją i wykazem zdobytych odznak. Na szczęście ten typ występuje najrzadziej :)

Poza tym, aby podtrzymać zaangażowanie i zainteresowanie graczy, gra będzie także zawierała losowo przyznawane nagrody, oznaczenia i wyzwania, aby - przez dostarczenie graczom dodatkowych nagród (z okazji wyimaginowanych i prawdziwych świąt i innych okoliczności, np. "światowy dzień miłośnika zabytków") i wprowadzanie nowych, zabawnych odznak (które będą dostępne np. w określonym, ograniczonym czasie i będzie je można zdobyć tylko w tym terminie, poprzez wykonanie konkretnego zadania) - urozmaicić przebieg gry.

Wypisz elementy mechaniczne, które zastosujesz w swojej grywalizacji

- feedback
- nagrody
- wyzwania
- współzawodnictwo
- współpraca

Wypisz elementy dynamiczne, które zastosujesz w swojej grywalizacji

- postęp
- relacje
- emocje

Wypisz komponenty, które zastosujesz w swojej grywalizacji

- rankingi
- odznaki
- zespoły
- punkty
- prestiż

Opisz sposób, w jaki zastosujesz elementy gier, aby zintensyfikować frajdę płynącą z gry.

Każdy nowy gracz będzie miał możliwość wybrania, czy chce przejść na początku rodzaj “tutorialu” zawierającego kilka prostych zadań, które zaznajomią go z grą oraz z samym portalem, czy chce od razu otrzymać dostęp do gry ze wszystkimi opcjami i funkcjonalnościami. Wprowadzenie na początek kilku prostych zadań wciągających gracza stopniowo w to, czego może doświadczyć podczas korzystania z portalu może pomóc w utrzymaniu uwagi użytkowników w najtrudniejszym i jednocześnie kluczowym momencie gry, czyli na samym początku. Wierzymy, że jeśli pozwolimy nowemu użytkownikowi zobaczyć na początku, że korzystanie z Otwartych Zabytków nie musi być pracochłonne i jest na jego możliwości, to nie zniechęci się i być może zostanie z nami na dłużej i będzie bardziej aktywny.

Gracze będą mogli uzupełniać całe profile zabytków lub wybrane elementy (opis, tagi, kategorie, ważne daty, ciekawostki, legendy, anegdoty; dokumenty urzędowe, linki, źródła, powiązania, alerty - alarm, gdy obiekt wymaga opieki, geolokalizacja). Gracz będzie miał możliwość wyszukania np. tylko zabytków, w których profilu brakuje zdjęcia lub takich, w których trzeba uzupełnić opis i geolokalizację i zająć się tylko wybranymi przez siebie aktywnościami, co może zapewnić mu odznakę w danej specjalizacji (np. za anegdoty - Kawalarz).

Za uzupełnienie będą przyznawane punkty i odznaki (opisane niżej). Uzupełnienie każdego elementu będzie różnie punktowane (np. tagi mniej punktowane niż ciekawostki, legendy, anegdoty).

Przykładowa punktacja:
** podstawowe dane: 2 pkt.
** opis: 4 pkt.
** zdjęcie: 1 pkt. za każde
** ciekawostki/anegdoty: 2 pkt.
** alert: 3 pkt.
** linki/bibliografia: 1 pkt. za każdy
** ważne daty: 1pkt. za każdą
** kategorie: 0.5 za każdą
** tagi: 0.5 pkt za każdy

Za cały profil (by profil był uzupełniony, nie trzeba uzupełniać pola “alert”): + 2 pkt.

O postępach w uzupełnieniu profilu określonego zabytku gracz będzie informowany w następujący sposób: kolejne elementy profilu, to kolejne elementy zabytku, który się odsłania (pasek postępu w uzupełnieniu profilu, np. w formie zamku, który jest coraz bardziej pokolorowany w zależności od poziomu uzupełnienia profilu wraz z informacją, że uzupełniono np. ⅜ profilu). Na stronie głównej serwisu będzie można wyszukać zabytki, którym brakuje najmniej lub najwięcej do uzupełnienia.

Dodatkowo punktowane będzie dodanie nowego zabytku do bazy oraz uzupełnienie jego profilu. Użytkownik będzie mógł zostać “wirtualnym opiekunem” profilu takiego zabytku.

Poza stałymi zadaniami, użytkownicy będą otrzymywali dodatkowe “wyzwania”:
- każdemu użytkownikowi indywidualnie, raz na tydzień będzie losowo (lub wg. zmiennego algorytmu) przydzielanych 5 zabytków do uzupełnienia, za których opracowanie otrzyma więcej punktów, niż standardowo
- dla wszystkich - codziennie inny typ zabytków wyżej punktowany (np. “dziś za uzupełnienie zamku dodatkowo 1 punkt”).

Feedback: po zakończeniu określonego etapu (np. po dodaniu 2 elementów profilu zabytku lub 4 zdjęć) użytkownik będzie otrzymywał automatyczną informację z podziękowaniem (np. “Otwarte Zabytki są Ci wdzięczne”, “Jesteś naszym zabytkowym aniołem”).

Ponadto użytkownicy będą otrzymywali informację zwrotną od moderatorów serwisu (np. co jest szczególnie cenne w ich wpisach, co należy poprawić). Moderator będzie miał możliwość odebrania punktów (które będą przyznawane automatycznie), ale zawsze wcześniej skontaktuje się z użytkownikiem i da mu możliwość wprowadzenia poprawek (jest to kontrola niezbędna dla zapewniena jakości wpisów).

Po osiągnięciu określonej liczby punktów w danej kategorii, przyznawane będą odznaki (każda odznaka będzie miała 3 “stopnie”)
* za opisy: mistrz / mistrzyni pióra
* za anegdoty: kawalarz
* za zdjęcia: król / królowa migawki
* za ważne daty: kronikarz
* za kategorie / tagi: segregator
* za alerty: strażnik / strażniczka
* za linki: bibliotekarz / bibliotekarka
* za podstawowe dane: obieżyświat
* za całe profile: konserwator / konserwatorka
* za dodawanie zabytków do bazy: odkrywca
* dodatkowe odznaki, pojawiające się “znienacka” i możliwe do zdobycia w określonym czasie

- Odznaki będą prezentowane w serwisie (widoczne w profilu użytkownika), ale będzie też możliwość pochwalenia się nimi w mediach społecznościowych)

Osiągnięcia graczy prezentowane będą w rankingach najbardziej aktywnych użytkowników (w poszczególnych kategoriach i ogólnie).

“Super użytkownicy” (uzupełniający profile zabytków całościowo) otrzymają status moderatora wybranej części zasobów (np. po całkowitym uzupełnieniu 25 profili zabytków, użytkownik otrzymuje możliwość moderowania zabytków z regionu, w którym był najbardziej “aktywny” lub zabytków określonego rodzaju - jak wynika z dotychczasowych doświadczeń projektu, użytkownicy przeważnie uzupełniają informacje o zabytkach z określonego regionu lub określonego typu, np. fortyfikacje).

Dodatkowo planujemy przyznawać nagrody dla najbardziej aktywnych graczy. Chcemy, aby nasze nagrody były ściśle powiązane z tym, jaki rodzaj pracy wykonali poszczególni gracze i żeby - ponieważ zadanie, które przed nimi stawiamy wiąże się z pozyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy - stanowiły okazję do docenienia ich wysiłków właśnie jako posiadaczy pewnej wiedzy i kompetencji. Ponieważ wśród zwycięzców mogą znaleźć się gracze “wyspecjalizowani” (którzy poświęcali uwagę głównie wybranym kategoriom, np. opisom, zdjęciom), nagrody zostaną dopasowane do ich ulubionych aktywności.
W związku z tym, przewidujemy następujące nagrody:
- każdy użytkownik będzie miał szansę zostania autorem cyfrowego spacerownika w oparciu o zaprojektowaną przez siebie trasę spacerową/wycieczkową, która będzie uwzględniała wybrane przez niego miejsca (a także te, do których opisania się przyczynił, więc będą to miejsca, do których dopisał anegdoty, historie, które zgeolokalizował). Dzięki temu, każdy będzie mógł stworzyć spersonalizowany przewodnik, którym będzie mógł dzielić się z innymi i zachęcić, by - dosłownie - poszli w jego ślady; spacerowniki te będą promowane przez Otwarte Zabytki
- nagrodą dla “aktywnego użytkownika” (osoba, która zdobyła określoną liczbę punktów, np. 45 punktów (cały profil zabytku to 15 punktów) będzie drukowana, “książkowa” wersja własnego przewodnika / spacerownika oraz promocja tej publikacji
- dla trójki najbardziej aktywnych użytkowników, przewidujemy nagrodę w postaci wywiadu w mediach tematycznych, w których będą mogli podzielić się swoją wiedzą i/lub doświadczeniami z gry
- nagrody od potencjalnych partnerów projektu (np. National Geographic): albumy fotograficzne, kursy, warsztaty, wyjazdy
- zestaw naklejek na laptopa prezentujących wszystkie odznaki za zdobycie ich wszystkich w Otwartych Zabytkach

Wierzymy, że każda dobra gra powinna się rozwijać, żeby być ciekawsza dla graczy. Dlatego planujemy kolejne etapy rozwoju komponentu grywalizacyjnego Otwartych Zabytków tak, aby podtrzymać zainteresowanie grą.

Perspektywa rozwoju kolejnych aktywności w miarę wzrostu ruchu w serwisie:
- możliwość tworzenia grup użytkowników, którzy mogą się ze sobą kontaktować w ramach serwisu
- element współzawodnictwa miast/regionów/województw - gracze konkurując ze sobą jednocześnie pracują na rzecz sukcesu większej zbiorowości
- możliwość rzucania sobie “wyzwań” przez poszczególnych graczy (“pojedynki” na uzupełnianie zabytków)
- możliwość oceniania wpisów przez innych użytkowników (przyznawanie gwiazdek - najwyżej oceniane profile zabytków będą prezentowane na stronie głównej).
- przyznawanie dodatkowych punktów za zaproszenie nowych użytkowników do serwisu oraz premiowanie aktywności w serwisie osób zaproszonych (np. za zarejestrowanie się nowego użytkownika: + 4 punkty do ogólnej puli punków + 0.5 pkt za każdy zdobyte przez niego 5 punktów)

zabacz swój pomysł edytuj pomysł opublikuj dla wszystkich

Po opublikowaniu pomysłu w konkursie, nie będze możliwa jego edycja

OK Anuluj